Svenska Elfordonsföreningen

Vi lever i en tid där klimatet spelar en större roll än vad det någonsin gjort tidigare. Allt mer människor världen över börjar bli varse om de klimatutmaningar vi står inför och att varje person måste göra sitt för att bidra till en grön framtid. Men hur ska detta då gå till? Svaret på den frågan är att det kommer att finnas flera olika faktorer som vi kommer att behöva ta i beaktning för att minska de utsläpp som är såpass skadliga för vår planet som dem är. Ett sådant sätt är att minska utsläppen från de miljontals bilar som finns världen över. Men hur kan vi göra det? Ett svar på denna fråga är att ersätta våra bensindrivna bilar med eldrivna sådana. Detta är precis det som Svenska Elfordonsföreningen såg som sin främsta uppgift. Vi ska i denna text ta oss en lite närmare titt på denna aktör.

En elbil med ett batteri framför sig och en sladd med blad som kommer ut ur den. En elbil med ett batteri framför sig och en sladd med blad som kommer ut ur den.

Svenska Elfordonsföreningen – en klimatkämpe som var tidigt ute

Svenska Elfordonsföreningen var tidigt ute i kampen för en grönare planet. Organisationen bildades redan 1990, en tid då fokuset på klimatet inte alls var lika stort och utbrett som det är idag. Detta hindrade dock inte Svenska Elfordonsföreningen, eller Svenska Elfordonssällskapet (SEFOS) som dem hette vid den här tiden, från att förespråka användningen av fler el-fordon ute i trafiken.

Fördelen med el-fordon

Varför skulle då el-fordon vara att föredra framför bensindrivna sådana? Svaret är att el-fordon är betydligt snällare mot klimatet. Eftersom dessa fordon helt och hållet drivs av el så är dem ett betydligt miljövänligare alternativ än vad bensindrivna fordon är. Det är dem eftersom el-fordon inte har några som helst utsläpp som är skadliga för klimatet. Fler el-fordon skulle därför leda till färre utsläpp vilket i sin tur skulle leda till ett bättre klimat på vår planet. Även om utsläpp från bilar inte är de enda utsläpp som vi behöver stoppa eller begränsa så mycket som möjligt, så skulle detta ändå vara ett stort steg i rätt riktning.

Svenska Elfordonsföreningens medlemmar och hur organisationen arbetade

Vilka var det då som utgjorde medlemmarna i Svenska Elfordonsföreningen? Jo, det var framför allt olika företag vilka främst var verksamma inom el-, bil- och transportbranscherna samt olika kommmuner och myndigheter vars gemensamma nämnare var den att de såg vilka fördelar el-fordon skulle kunna tillföra vår planet och kampen för ett bättre klimat.

När det gäller hur själva verksamheten fungerade var informationsverksamhet en av de absolut mest viktiga funktionerna som föreningen ägnade sig åt. Denna informationsverksamhet ägde dels rum mellan de olika aktörerna som var medlemmar i Svenska Elfordonsföreningen, men även mellan föreningen och utomstående aktörer.

Ett sätt som Svenska Elfordonsföreningen använde sig av för att sprida information om fördelarna med el-fordon var att anordna konferenser. På så sätt kunde man på ett effektivt och relativt enkelt sätt nå ut till ett stort antal aktörer som var intresserade av ämnet och som kunde tänkas bidra till ett grönare klimat. En sådan konferens gick under namnet Miljöbil. Den väckte ett mycket stort intresse inom branschen och kom därefter att utvecklas till konferensserierna Nordisk Miljöbil och Clean Vehicles and Fuels som har hållts i en mängd nordiska städer under årens gång. Svenska Elfordonsföreningen har dock inte stått som ensam arrangör av dessa konferenser, utan de har anordnats i samarbete med en stor mängd olika miljöfordonsorganisationer.

Vid sidan av detta stod Svenska Elfordonsföreningen även som arrangör till en mängd studieresor till de så kallade EVS-konferenserna. EVS är en förkortning av ” Electric Vehicle Symposium”, och precis som framgår av namnet var detta konferenser där olika klimatorganisationer från runt omkring i världen samlades för att utbyta information och jobba för att eldrivna fordon skulle bli den nya normen. En av de organisationer som anordnade dessa konferenser var AVERE, hela Europas elfordonsorganisation, och i denna organisation stod Svenska Elfordonsföreningen som Sveriges representant.

Ett arrangemang som Svenska Elfordonsföreningen låg bakom var det så kallade mELarloppet. MELarloppet var ett demonstrationsrally med rutt runt mälaren, och det anordnades för första gången 1993. Faktum är att 1995-års upplaga av rallyt blev historiskt genom att komma med i Guinness rekordbok som det, vid denna tid, tillfälle då störst antal el-fordon använts på en och samma plats. Mängden el-fordon som deltog i det årets lopp var närmare bestämt 87 stycken till antalet.

Power Circle fortsätter kampen för en grönare planet

Svenska Elfordonsföreningens historia sträcker sig så långt fram i tiden som till 2013. Vad som hände då var nämligen att föreningen upptogs av en organisation vid namn Power Circle. Svenska Elfordonsföreningens kamp för fler eldrivna fordon har med andra ord inte försvunnit eller upphört, utan det ingår numera i Power Circles bredare och mer omfattande kamp för klimatet.

Just el är även Power Circles stora intressefråga. Detta handlar dock alltså inte enbart om el-fordon utan även om andra sätt som vi kan använda oss av el på för att kunna skapa en grönare planet. Men hur går då det här till?

Enligt Power Circle själva så riktar organisationen in sig på tre olika faktorer för att uppnå sina mål. En av dessa är nätverkande. Närmare bestämt samarbetar Power Circle med ett stort antal organisationer vars mål också är en grönare planet. Detta rör sig bland annat om energi- och tekningföretag, men även akademiska partners i form av olika universitet och högskolor. Tillsammans med sina partners siktar Power Circle på att skapa en produktiv dialog vars fokus är framtidens elsystem och hur dessa ska kunna bidra till en grönare planet med färre utsläpp.

En annan faktor som spelar en central roll i Power Circles arbete är kunskap. Detta handlar närmare bestämt om olika forskningsprojekt vars syfte är att utöka elens användningsområden ute i samhället och få den att bidra alltmer till en mer klimatvänlig värld. Denna kunskap som Power Circle och deras samarbetspartners besitter sprids till andra aktörer och samhället i stort med hjälp av rapporter, filmer och statistik.

Den tredje och sista grundstenen i Power Circles arbete är inspiration. Närmare bestämt så försöker man inspirera allmänheten till att bidra i kampen för klimatet och en grönare framtid. Det gör man genom att organisera konferenser och andra typer av event där myndigheter, näringslivet, akademiker och andra viktiga samhällsaktörer kan träffas och utbyta intressanta tankar och idéer kring framtidens elsystem och hur dessa ska kunna bidra till att rädda vår planet.

Våra samarbetspartners

Som tidigare nämnt har Power Circle en sotr mängd samarbetspartners som delar deras mål om en klimatvänlig planet. En av dessa partners är projektet Elbilsupphandlingen. Detta projekt pågick i fem år, från 2010-2015, och var ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall AB. Syftet med det var att alltfler av bilarna på våra vägar skulle vara eldrivna.

En annan intressant partner till Power Circle är Casino Online. Precis som namnet antyder så riktar Casino Online in sig på nätcasinon och guidar dig som spelare rätt i den stora djungel av olika svenska casino som finns ute på webben. Som nykomling inom branschen kan du därför känna dig trygg, för Casino Online fungerar som en guidande hand och hjälper dig att finna ett nätcasino som passar dig på allra bästa sätt. Bland annat kan dem hjälpa dig att bestämma dig för om du vill satsa på ett casino med svensk spellicens eller ett casino utan svensk licens samt ifall ett casino utan konto är något som skulle kunna vara av intresse. De listar även de många fördelar som finns med att spela på ett casino online stället för att spela på ett landbaserat casino samt ger dig många bra tips om spelautomater på nätet som det är värt att satsa på.

För mer information om dessa samarbetspartners råder vi dig starkt till att besöka deras webbplatser. Elbilsupphandlingens hemsida finner du på adressen elbilsupphandling.se och Casino Online på casino-online.com.se. Vi hoppas att du kommer gilla vad dessa organisationer har att erbjuda och att dem kommer kunna inspirera dig att delta i kampen för ett bättre klimat!