Välkommen till Svenska Elfordonsföreningen

2 – 5 June 2004
Stockholm, Sweden

A meeting where providers, users and decision makers
exchange practical experiences and needs

SWEVA
Startades 1990 som en ideell förening med syfte att främja användningen av
el- och elhybriddrivna vägfordon.
Namnbyte från SEFOS till SWEVA skedde under 2001.

SWEVA
* Samlar och sprider information och kunskap när det gäller utveckling, framsteg och teknikanvändning.

* Ger råd och vägledning till användare och myndigheter som står i begrepp att införa elfordon i sin fordonspark.

* Bildar opinion genom att påverka beslutsfattare bl a genom att avge remissyttranden i ärenden som innefattar eldrivna fordon.

* Är svensk nationalkommitté inom AVERE, som är det europeiska samarbetsorganet inom elfordonsområdet.

Här är våra senaste notiser:

2010 07 09: Elbilsupphandling startar och testflotta etableras
Stockholm Stads och Vattenfalls gemensamma satsning på elbilar har fått 62 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten. Därmed kan Sveriges största elbilsupphandling starta.Huvudupphandlingen siktar på 6000 fordon. Som morot får de första köparna en ersättning för upp till 25 procent av merkostnaden dock max 50 000 kronor. Ersättningen beräknas räcka till minst 1000 elbilar. Bilarna kommer att levereras under 2011 och 2012. Inbjudan att delta i upphandlingen skickas ut efter sommaren och informationsmöten kommer att ordnas under tidig höst på flera orter i landet.

Satsningen innehåller även en testflotta som består av 50 eldrivna fordon, där köparna kan få ersättning för 25 procent av merkostnaden, dock max 100 000 kronor per fordon. Ansökan kan lämnas in till och med augusti 2010 och leveranserna börjar redan under slutet av året.

2009 12 06: Årets Forum genomfördes i samarbete med Vattenfall och Elforsk den 14 oktober 2009 hos Vattenfall i Råcksta, Stockholm. Salen var välfylld och arrangemanget uppskattat. Aktiva från både tidigare och nya el-och hybridfordonsprojekt samlades, vilket var avsikten. Program och presentationer från seminariet samt några rapporter med anknytning finns på denna länk Presentationer Forum 2009.
2002 09 29: Sweva föreslår utredning om felbehäftade nickelcadmiumbatterier ››
2002 09 29: Nästa Forummöte hålls i Malmö den 21 november 2002. För inbjudan och program klicka här ››
2002 07 01: SWEVA:s årsmöte 2002 hölls den 15 maj.
På inbjudan av Volvo Personbilar AB anordnades årsmötet hos Volvo i Göteborg.
Se sammansättning av nya styrelsen och tillsatta arbetsgrupper ››
2002 02 21: EVS-19 i Busan, Korea
2002 02 21: EVS-19 i Busan, Korea
2001 10 28: Sammandrag av föredrag på EVS-18
2001 10 28: Pressrelease från EVS-18
2001 10 28: Några bilder från EVS-18
2001 10 28: EVS 18 i Berlin